Szkolenie rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Szkolenie rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Tenisowe szkolenie rekreacyjne w Szkole Tenisa WTS DeSki skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 roku życia, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z tenisem. Treningi pod okiem naszych wykwalifikowanych trenerów odbywają się 7 dni w tygodniu w grupach 4-6 osobowych. Grupy są dopasowane zarówno pod względem wieku, jak i umiejętności. Na zajęciach uczestnicy mają okazję nie tylko poprawić swoje umiejętności tenisowe czy doświadczyć sportowej rywalizacji, ale też nawiązać ciekawe znajomości i kontakty.

Uzupełnieniem sezonu letniego jest sezon wakacyjny, podczas którego oferujemy udział w obozach tenisowo – sportowych.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod nauczania oraz poprzez indywidualne podejście do każdego uczestnika mamy pewność, że treningi prowadzone są nie tylko w najbardziej efektywny sposób, ale także w pozytywnej atmosferze.

cennik szkola tenisa WTS DeSki
pasek formularz szkolenia

Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników

Datę/y urodzenia

Adres

Numer telefonu

Adres email

Wiadomość

1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących 4-6 osób dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.

3. Szkolenie składa się z dwóch semestrów: letniego oraz zimowego (data trwania danego sezonu umieszczona jest na stronie www.deski.org w cenniku kortów tenisowych)

4. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.

5. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak powoduje niedopuszczenie do zajęć.

6. Do 10 dnia poprzedniego miesiąca przysługuje rabat w wysokości 7% przy opłatach do 1000 zł oraz 5% przy opłatach powyżej 1000 zł . Cennik dostępny jest na stronie www.deski.org

7. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

8. Odrobieniu podlegają tylko godziny odwołane wcześniej u trenera prowadzącego zajęcia.

9. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z instruktorem lub trenerem prowadzącym.

10. Odrobieniu podlegają zajęcia, które nie odbyły się z winy WTS DeSki.

11. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub mailowo (deski@deski.org) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 7 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

12. Uczęszczanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem dokumentu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zajęciach tenisowych”.

13. Ze strony Towarzystwa zapewniamy: – rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską; – sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć;

14. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z naszym z biurem WTS DeSki 22 841 49 34.