Narciarski Puchar Mazowsza

pasek npm zakonczeniei2

I i II eliminacja XIX Edycji NPM 2017 odbędą się już 05 i 06 stycznia 2017

I i II eliminacja XIX Edycji NPM 2017 odbyły się 05 i 06 stycznia 2017 w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w Kotlinie Kłodzkiej.

I eliminacja to Memoriał Janka Rzeczkowskiego i Grześka Axentowicza

II eliminacja to Memoriał Andrzeja Ziemilskiego

I eliminacja, czyli 05 stycznia będzie również eliminacją do Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim GS.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA NPM 2017

III i IV eliminacja w nadchodzącym sezonie odbędzie się w nowej formule, a mianowicie: start w zawodach organizowanych przez WKN – Puchar Rodzinny im. J. Pawlika oraz Otwarte Mistrzostwa Warszawy – będzie zarazem liczony do końcowej klasyfikacji NPM. Oznacza to, że nie będzie dodatkowych zawodów, a jedynie udział w zawodach WKN da szansę zdobycia cennych punktów końcowej klasyfikacji NPM. Te zawody planowane są na ostatni weekend stycznia 2017, czyli 28 – 29 stycznia. Wszystkie szczegóły będziemy podawać bezpośrednio na naszej stronie oraz profilu NPM na facebooku.

Wyniki III eliminacji NPM 2017 (Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika) 

Wyniki IV eliminacji NPM 2017 (Otwarte Mistrzostwa Warszawy)

XIX EDYCJA NPM

POD PATRONATEM PREZYDENTA m.st. WARSZAWY

KOMUNIKAT numer 1

 

Narciarski Puchar Mazowsza to cykl otwartych zawodów narciarskich dla mieszkańców

Województwa Mazowieckiego

 

 1. ZAWODY będą rozgrywane w konkurencji slalom gigant. Przewiduje się rozegranie 4 eliminacji.

 

Kalendarz eliminacji:

I   ELIMINACJA 05.01.2017  CZARNA GÓRA     MEMORIAŁ JANKA I  GRZEŚKA

II  ELIMINACJA 06.01.2017 CZARNA GÓRA     MEMORIAŁ A. ZIEMILSKIEGO

III ELIMINACJA 28.01.2017  SUCHE koło Zakopanego  PUCHAR RODZINNY im. J. PAWLIKA

IV ELIMINACJA 29.01.2017 KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY

 

W dniu 04.01.2017 w godzinach 08:00 – 10:00 odbędzie się trening na tyczkach.

Organizatorem NPM  jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki.
W 2017 r. współorganizatorem Narciarskiego Pucharu Mazowsza jest Warszawski Klub Narciarski.

 

 1. W XIX Edycji NPM zawodnicy będą klasyfikowani w ośmiu kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn.

 

GRUPA I  i  II                    dzieci młodsze dziewczynki i chłopcy –  roczniki 2007 i młodsi

GRUPA III  i IV                dzieci starsze dziewczynki i chłopcy – roczniki 2006 – 2005

GRUPA V i VI                  młodzik dziewczynki i chłopcy – roczniki 2004 – 2003

GRUPA VII  i VIII            junior młodszy dziewczynki i chłopcy – roczniki 2002 – 2001

GRUPA IX i X                  junior kobiety i mężczyźni – roczniki 2000 – 1996

GRUPA XI i XII               senior kobiety i mężczyźni  – roczniki 1995 – 1981

GRUPA XIII i XIV           masters kobiety i mężczyźni  – roczniki 1980 – 1966

GRUPA XV i XVI            grand masters  kobiety i mężczyźni – roczniki 1965 i starsi

 

 

KOLEJNOŚĆ STARTU będzie podana na odprawie.

 

UWAGA: W XIX Edycji NPM obowiązuje system punktacji według World Cup FIS, który został opisany w Regulaminie.

 

 1. BIURO ZAWODÓW mieści się do dnia 02.01.2017 w siedzibie organizatora: Warszawa, ul. Zaruskiego 8, tel.: (22) 841 49 34. Lokalizacja Biura Zawodów I i II eliminacji: Recepcja Apartamentów „Czarna Góra”, znajdujących się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w Kotlinie Kłodzkiej.  Biuro będzie czynne 04.01.2017 w godzinach 18-20. Informacje telefoniczne pod nr 693 33 40 60.

 

 1. ZGŁOSZENIA do NPM przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej – formularz do wypełnienia na stronie www.deski.org od poniedziałku, 19 grudnia 2016 r.

 

 1. OPŁATA STARTOWA dla osób opłacających za dwie eliminacje wspólnie, tzn. I i II wynosi odpowiednio dla grup I – VI (dzieci młodsze i starsze, młodzik) 120 zł, a dla grup pozostałych (junior młodszy, junior, senior, masters oraz grand masters) 140 zł. Opłata dla osób zgłaszających się do jednej eliminacji wynosi 70 zł. Opłatę startową za I i II eliminację należy wpłacić najpóźniej do 02.01.2017 w Biurze Zawodów lub przelewem na rachunek WTS DeSki w Raiffeisen Bank Polska S.A. nr: 03 1750 0009 0000 0000 0094 6567 z dopiskiem NPM 2017.

 

 1. LOSOWANIE numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu poprzedzającym Eliminację. Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem NPM. UWAGA: zawodnicy, którzy zmieniają Grupę, do losowania numerów do I Eliminacji zachowują punkty z XVIII Edycji NPM.

 

 1. NAGRODY dla zwycięzców ufundował PM SPORT PRO SHOP

 

 1. Organizator dokonał zgłoszenia NPM 2017 do kalendarza imprez WOZN

 

INFORMACJI prosimy szukać na stronie www.deski.org oraz w BIURZE ZAWODÓW.

 

ORGANIZATOR:                                                                            Warszawa  16.12.2016

WTS DeSki

XIX EDYCJA NPM

POD PATRONATEM PREZYDENTA m.st. WARSZAWY

KOMUNIKAT nr 2

 1. Memoriał Janka i Grześka, który odbędzie się 05 stycznia 2017 w Czarnej Górze (w Kolinie Kłodzkiej) jest w bieżącym sezonie pierwszą eliminacją do NPM 2017 oraz eliminacją do Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim, GS.
  • Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów i spełniający warunki regulaminu MPA będą mieli naliczone punkty do MPA 2017.
  • Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów i spełniający warunki regulaminu NPM będą mieli naliczone punkty do NPM 2017.
  • Kolejność startu zostanie podana na odprawie.

 

 1. Osoby, które zgłoszą się i wystartują dnia 05 stycznia 2017 w Memoriale Janka i Grześka będą miały naliczone punkty do MPA według poniżej podanych zasad:

 

 • Podział na grupy wiekowe MPA:

 

KOBIETY

GRUPA  I    urodzone 1961 i starsi

GRUPA  II   urodzone 1971 – 1962

GRUPA  III  urodzone 1981 – 1972

GRUPA  IV  urodzone 1999 – 1982

 

MĘŻCZYŹNI

GRUPA  I   urodzeni 1951 i starsi

GRUPA II   urodzeni 1961 – 1952

GRUPA III  urodzeni 1971 – 1962

GRUPA IV urodzeni 1981 – 1972

GRUPA V  urodzeni 1999 – 1982

 

 • Warunki uczestnictwa w MPA: Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów.
 • Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
 • Kalendarz eliminacji MPA na: wnp.pzn.pl/r2017/kalendarz
 • Regulamin MPA na: wnp.pzn.pl/r2017/mpa_2017_regulamin.pdf
 • ZGŁOSZENIE do zawodów zgodnie z punktem 5. Komunikatu NPM.
 • WPISOWE do zawodów zgodne z punktem 6. Komunikatu NPM.

 

 1. Wyniki zawodników spoza Mazowsza, niespełniających warunków regulaminu NPM, nie będą zaliczone do NPM 2017.
 2. Wszelkie informacje o zawodach będą zamieszczane na stronie deski.org oraz na facebooku.
 3. Komunikaty wydawane przez organizatora zawodów – WTS DeSki obowiązują wszystkich startujących zawodników.

Organizator:                                                                                                            Warszawa, 16.12.2016

WTS DeSki

NARCIARSKI PUCHAR MAZOWSZA

 

REGULAMIN

 

 1. Narciarski Puchar Mazowsza

 

1.1 Narciarski Puchar Mazowsza (dalej zwany „NPM”) jest serią otwartych zawodów w narciarstwie alpejskim.

1.2. Organizatorem NPM jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki.

1.3 W każdym sezonie narciarskim rozgrywana jest jedna edycja NPM (zwana dalej „Edycją NPM”).

1.4 Edycja NPM składa się od 3 do 5 eliminacji w konkurencjach: slalom gigant, slalom, carving.

1.5 Wykaz konkurencji i kalendarz zawodów – eliminacji podaje organizator w komunikacie przed każdym sezonem.

1.6 Organizatorem poszczególnych zawodów – eliminacji NPM może być klub zrzeszony w Warszawskim Okręgowym Związku Narciarskim (zwanym dalej „WOZN”).

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

2.1 Prawo startu w NPM mają osoby zamieszkałe w Województwie Mazowieckim.

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do zawodów mieszkańców innych województw lub krajów.

2.3 Organizator dopuszcza do zawodów osoby, które dokonały zgłoszenia oraz opłaciły opłatę startową (zwane dalej łącznie „Zawodnikami” albo osobno „Zawodnikiem”). Sposób zgłoszenia do zawodów podany będzie
w komunikacie przed sezonem.

2.4 Wysokość opłaty startowej ustala organizator i podaje ją w komunikacie NPM przed sezonem.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zawodnika z grona startujących w NPM w przypadku naruszenia przez nią zasad regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad Fair Play. Osobie wykluczonej nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

2.6 Wszyscy Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości startujących zawodników do 200 – decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Grupy wiekowe

 

3.1 NPM rozgrywany jest w ośmiu kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn:

 

GRUPA I  i  II                     dzieci młodsze dziewczynki i chłopcy –  roczniki 2007 i młodsi

GRUPA III  i IV                dzieci starsze dziewczynki i chłopcy – roczniki 2006 – 2005

GRUPA V i VI                  młodzik dziewczynki i chłopcy – roczniki 2004 – 2003

GRUPA VII  i VIII            junior młodszy dziewczynki i chłopcy – roczniki 2002 – 2001

GRUPA IX i X                  junior kobiety i mężczyźni – roczniki 2000 – 1996

GRUPA XI i XII               senior kobiety i mężczyźni  – roczniki 1995 – 1981

GRUPA XIII i XIV           masters kobiety i mężczyźni  – roczniki 1980 – 1966

GRUPA XV i XVI            grand masters  kobiety i mężczyźni – roczniki 1965 i starsi

 

O przydziale do grupy wiekowej decydują roczniki urodzenia potwierdzone w komunikacie przed sezonem.

Grupy kobiet oznaczone są liczbami nieparzystymi.

 

 1. Zasady Rozgrywania Zawodów

 

4.1 Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.

4.2 Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo startujących i osób towarzyszących.

4.3 Zawody będą rozgrywane zgodnie z podstawowymi przepisami dla danej konkurencji według Narciarskiego Regulaminu Sportowego PZN, zgodnie z regulaminem NPM oraz informacjami zawartymi w komunikatach wydawanych przez organizatora NPM i organizatora poszczególnych zawodów – eliminacji.

4.4 Każda eliminacja może mieć swoją własną nazwę oraz kierować się dodatkowymi ustaleniami, zawartymi
w komunikacie ogłoszonym przed zawodami.

 

 1. Kolejność startu

 

5.1 Kolejność startu grup do wszystkich konkurencji, zarówno do pierwszego, jak i drugiego przejazdu ustala się według kolejności zgodnej z numeracją grup: od I do XVI.

5.2 W ramach grupy Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z listą startową utworzoną według następujących zasad:

 1. a) do pierwszego przejazdu: numery 1-15 w każdej grupie są rozlosowywane wśród Zawodników, którzy zajmują w punktacji aktualnej Edycji NPM miejsca od 1 do 15, kolejne numery otrzymują Zawodnicy zajmujący kolejne miejsca w punktacji aktualnej Edycji NPM, pozostałe będą losowane dla Zawodników niesklasyfikowanych w aktualnej Edycji NPM,
 2. b) kolejność startu do drugiego przejazdu odbywa się według czasów uzyskanych w pierwszym przejeździe, przy czym Zawodnik, który osiągnął 15-ty czas w grupie, jedzie jako pierwszy, Zawodnik, który osiągnął najlepszy czas w grupie jedzie jako 15-ty, pozostali według czasów od najlepszego do najgorszego.

5.3 Do pierwszej eliminacji w sezonie losowanie odbywa się według wyników poprzedniej Edycji NPM.

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności startu grup i Zawodników.

 

 1. Zasady Punktacji

 

6.1 Startujący Zawodnicy otrzymują punkty za zajęte miejsce w każdej, poszczególnej eliminacji w swojej grupie wiekowej.

6.2 Punkty przydzielane są za miejsca zajęte w danej grupie według następujących zasad World Cup FIS: miejsce 1-100 pkt., 2 – 80, 3 – 60, 4 – 50, 5 – 45, 6 – 40, 7 – 36, 8 – 32, 9 – 29, 10 – 26, 11 –24, 12 – 22,
13 – 20, 14 – 18, 15 – 16, 16 – 15, 17 – 14, 18 – 13, 19 – 12, 20 – 11, 21 – 10, 22 – 9, 23 – 8, 24 – 7, 25 – 6,
26 – 5, 27 – 4, 28 – 3, 29 – 2, 30 – 1 punkt.

6.3 Wynik końcowy Edycji NPM stanowi suma punktów z poszczególnych eliminacji. W każdej grupie wygrywa Zawodnik z największą liczbą punktów.

6.4 W przypadku kiedy dwóch lub więcej Zawodników uzyska tę samą liczbę punków, o kolejności decyduje:

 1. a) który z Zawodników więcej razy wygrał we wszystkich eliminacjach z pozostałymi,
 2. b) który z Zawodników zajął we wszystkich eliminacjach więcej lepszych miejsc.

Jeżeli te zasady nie przyniosą rozstrzygnięcia to pozostaje remis.

 

 1. Nagrody

 

7.1 Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-3 w każdej z eliminacji NPM otrzymują pamiątkowe medale NPM.

7.2 Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-6 w każdej z eliminacji NPM otrzymują pamiątkowe dyplomy NPM.

7.3 Zwycięzcy końcowej klasyfikacji danej Edycji NPM w poszczególnych grupach wiekowych, czyli Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary NPM.

7.4 Zawodnicy, którzy w końcowej klasyfikacji danej Edycji NPM w poszczególnych grupach wiekowych zajęli miejsca 1-6 otrzymują pamiątkowe dyplomy NPM.

7.5 Nagrody rzeczowe będą przyznawane według zasad ustalonych przez sponsorów i organizatora.

7.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad opisanych w punktach 7.1 –7.4. Zasady te ogłaszane są w komunikacie NPM.

 

 1. Komunikaty

 

8.1 Komunikaty NPM wydaje organizator.

8.2 Komunikat NPM wydany przed sezonem powinien zawierać:

 1. a) konkurencje rozgrywane w Edycji NPM,
 2. b) termin i miejsce poszczególnych zawodów – eliminacji oraz informacje kto jest ich organizatorem,
 3. c) informacje dotyczące zasad zgłaszania zawodników do NPM,
 4. d) wysokość opłaty startowej.

 

 1. Informacje

 

9.1 Biuro zawodów znajduje się na stałe w siedzibie organizatora NPM, a w czasie rozgrywania zawodów – eliminacji w miejscu podanym w komunikacie NPM (zwane dalej „Biurem Zawodów”).

9.2 Oficjalne komunikaty NPM i informacje na temat NPM oraz wyniki zamieszczane są w Biurze Zawodów oraz na internetowej stronie organizatora NPM: www.deski.org.

9.3 Interpretacji sportowej części regulaminu dokonują osoby wyznaczone przez organizatora w komunikacie publikowanym przed Eliminacją NPM.

 

 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

10.1 Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez WTS DeSki oraz osoby fizyczne lub prawne, z którymi WTS DeSki jest lub będzie związana umową.

 

10.2 Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie materiałów wykorzystujących wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z obowiązującym prawem, a dotyczącym promocji aktualnej oraz przyszłych edycji NPM, materiałów reklamowych i promocyjnych WTS DeSki oraz relacji związanych z NPM jak i działalnością WTS DeSki.

10.3 Równocześnie Zawodnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem lub osoby przez niego zgłaszanej, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

 

 

Warszawa, 16.12.2016

Garść aktualności:

1.      4 stycznia 2017 r. w godz. 7:00 – 10:00 trening na tyczkach na trasie „D”. Kasa biletowa znajdująca się w Karczmie Czarna Góra czynna od godz. 6:30. Kupujemy „karnet treningowy” ważny w godz. 7:00 – 10:00. Koszt karnetu treningowego wynosi 35 zł.

2.      4 stycznia 2017 r. w godz. 18:00 – 20:00 odprawa w Biurze Zawodów usytuowanym w Recepcji Apartamentów Czarna Góra. Wszyscy zawodnicy otrzymają kupony upoważniające do zakupu karnetów narciarskich na 5 i 6 stycznia z 15% rabatem.

3.      5 stycznia 2017 r. kasa biletowa znajdująca się w Karczmie Czarna Góra czynna od godz. 7:30. Oglądanie ustawienia pierwszego przejazdu od godz. 8:15. Start pierwszego przejazdu o godz. 9:00.

4.      5 stycznia 2017 r. o godz. 19:00 zakończenie pierwszego dnia zawodów (MEMORIAŁ JANKA I GRZEŚKA) w sali konferencyjnej Hotelu Morawa, Stara Morawa 11A, 57-550 Stronie Śląskie.

5.      6 stycznia 2017 r. kasa biletowa znajdująca się w Karczmie Czarna Góra czynna od godz. 7:30. Oglądanie ustawienia pierwszego przejazdu od godz. 8:15. Start pierwszego przejazdu o godz. 9:00. Zakończenie drugiego dnia zawodów (MEMORIAŁ ANDRZEJA ZIEMILSKIEGO) po około jednej godzinie od zakończeniu drugiego przejazdu.

6.      Numery startowe do odbioru bezpośrednio przed zawodami przy dolnej stacji 4-osobowej kolei (trasa C i D) od godz. 7:30.

Jak co roku zapraszamy dzień przed zawodami, czyli 04 stycznia na trening na tyczkach. Godziny treningu i zawodów będą umieszczone na naszej stronie oraz na FB zawodów.

Również przypominamy, że I eliminacja, czyli 05 stycznia będzie eliminacją do Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim GS. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów i spełniający warunki regulaminu MPA będą mieli naliczone punkty do MPA 2017.

5 i 6 stycznia odbędą się  I i II eliminacja NPM 2017 w Czarnej Górze. Zawody zostaną rozegrane na trasie „D”.
Zapraszamy  również w środę 04.01.2017 w godzinach 7-10 na trening na tyczkach, który odbędzie się  na zamkniętej trasie „D”

Warunki pogodowe zapowiadają się świetne. W Czarnej Górze dużo słońca i rewelacyjne warunki do jazdy! 

NPM to duża impreza dla narciarzy alpejskich z ambicjami sportowymi. Udział mogą brać zarówno amatorzy, jak i zawodnicy z licencją PZN. NPM to nie tylko sportowa rywalizacja na trasie Slalomu Giganta, to również impreza towarzyska, okazja do spotkania znajomych z wielu narciarskich pokoleń i z różnych narciarskich środowisk.

W nadchodzącym sezonie zimowym 2016/2017 Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki będzie już po raz dziewietnasty organizatorem Narciarskiego Pucharu Mazowsza. Impreza została powołana do życia w 1999 roku. Pierwsza edycja była rozgrywana pod nazwą Amatorski Puchar Warszawy, następnie zmieniła nazwę na Narciarski Puchar Warszawy, a od roku 2009 impreza nosi obecną nazwę. W każdym sezonie bierze w niej udział ok. 200 narciarzy. Z roku na rok podnosił się zarówno poziom organizacyjny, jak i sportowy. Od roku 2005 organizowane są cztery eliminacje – zawody w konkurencji Slalom Gigant. Każda eliminacja ma własną nazwę, jest niezależną, samodzielną imprezą zakończoną rozdaniem medali i dyplomów, a zdobyte w każdej z nich punkty pucharowe zaliczają się do końcowej klasyfikacji Pucharu. Zakończenia zawodów, odbywające się podczas weekendowych wyjazdów, są doskonałą okazją do spotkań towarzyskich dla kilku pokoleń narciarzy alpejczyków. Finał, ogłoszenie wyników, wręczenie Pucharów i nagród odbywa się po sezonie w siedzibie DeSek w Warszawie.

Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że NPM, rozgrywany pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, to obecnie największa masowa impreza narciarska dla mieszkańców województwa mazowieckiego i jednocześnie jedna z największych tego typu imprez rozgrywanych w Polsce. NPM to świetna możliwość do sportowej rywalizacji dla narciarzy z naszego regionu, przeznaczona dla osób w każdym wieku i rozgrywana w podziale na kobiety i mężczyzn w siedmiu grupach wiekowych. Zasady startu zawarte są w Regulaminie. O szczegółach odnoszących się do poszczególnych eliminacji informujemy w kolejnych Komunikatach ukazujących się na naszej stronie.

pasek npm formularz

Wpisz datę startu (5.01 / 6.01 / 5i6.01)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miasto

Województwo

Numer telefonu

Adres email

Wpisz swój klub

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko

 Zgadzam się na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zawodach